Naar overzicht

In tegenstelling tot vele andere industriebouwers zijn wij geen absolute pleitbezorgers voor ofwel staalbouw ofwel betonbouw. Wij kunnen beide bouwmethodes volledig in eigen huis realiseren, waardoor u verzekerd bent van onafhankelijk en deskundig advies. Elk bouwmethode biedt voor industriebouw specifieke voordelen. Daarom adviseren wij om pas tijdens de analyse- en ontwerpfase finaal te beslissen omtrent staal- of betonbouw, of een combinatie van beide technieken.

Elke bouwmethode heeft eigen voordelen

De meeste industriebouwers leggen zich toe op één van beide bouwmethodes: kolommen en liggers in staal of beton. Vervolgens worden ze vurige pleitbezorger voor ofwel staal- ofwel betonbouw, waarbij ze de andere bouwmethode negatief benaderen. Dit vinden wij geen correcte aanpak.

Elke bouwmethode heeft zijn eigen voordelen. De functionele en bouwkundige behoeftes van de opdrachtgever bepalen voor elke specifieke situatie of staalbouw of betonbouw de aangewezen bouwmethode is. Ook de draagkracht van de ondergrond speelt hierbij een belangrijke rol.

Ook de combinatie staalbouw met betonbouw is perfect mogelijk. Bijvoorbeeld: betonnen kolommen met stalen liggers voor het dragen van de dakstructuur.

Expertise voor onafhankelijk advies

Bij MTS Industriebouw mag u rekenen op onafhankelijk advies. Pas na een grondige analyse adviseren we welke bouwmethode voor uw project de beste keuze is. Zowel voor staal- als betonbouw beschikken we over eigen installaties om zowel de werkvoorbereiding als de montage op de werf met eigen vakmensen uit te voeren. Ook onze in-house studiedienst beschikt over de nodige expertise omtrent beide bouwmethodes. Dit maakt van ons de geschikte partner voor zowel advies, ontwerp als uitvoering.

Staalbouw of betonbouw?

De keuze voor staalbouw of betonbouw moet voor elk industriegebouw afzonderlijk bestudeerd worden.

  • Staalbouw
    Algemeen kunnen we aangeven dat staalbouw een lichtere en flexibelere bouwmethode is. Dit maakt het in vele gevallen mogelijk om deze bouwtechniek voor industriebouw toe te passen op minder draagkrachtige ondergronden zonder speciale funderingstechnieken.
  • Betonbouw
    Betonbouw vereist voor industriebouw in de meeste gevallen een hogere basisinvestering. De levensduur van het industriegebouw ligt evenwel hoger. Deze bouwmethode wordt vaak gebruik voor bedrijfsgebouwen die nood hebben aan een constante temperatuur en chemische inertie.
Staalbouw of betonbouw

Op zoek naar een industriebouwer? Betrek MTS Industriebouw zo vroeg mogelijk in het project.

Contacteer ons voor een eerste projectbespreking.